Knurów:Sesja Rady Miasta Knurów

0
249
Knurów: Sesja Rady Miasta Knurów
 
Po etapie zdalnych sesji, radni wracają do Ratusza Miejskiego, gdzie w dniu jutrzejszym podejmą 16 projektów uchwał.
Od momentu pojawienia się rygoru sanitarnego w naszym kraju związanego z wirusem COVID-19, sesje Rady Miasta Knurów odbywały się zdalnie, przy pomocy łączności elektronicznej.
 
XXIX sesja zwyczajna jest pierwszą od dłuższego czasu, która ponownie zgromadzi radnych w Ratuszu Miejskim przy ul. Niepodległości 7
 
Mimo bezpośredniego kontaktu, na sali sesyjnej obowiązują ściśle określone zasady związane z zachowaniem wytycznych sanitarnych. Kluczowym aspektem jest przyjęcie odpowiednich zasad bezpieczeństwa, które sprecyzowały, jakie są obowiązki radnych, pracowników Urzędu Miasta oraz ewentualnej publiczności. Przede wszystkim, każdy z uczestników ma obowiązek powiadomienia Biura Rady Miasta o ewentualnych niepokojących objawach, które mogłyby sugerować obecność wirusa. Ponadto wszystkie osoby na sali zobowiązane są do noszenia maseczek bądź przyłbic, a także dezynfekcji rąk przed wejściem na salę sesyjną.
 
Istotną zmianą w technicznym przebiegu obrad jest fakt, iż każdy z radnych będzie mógł zabrać głos wykorzystując do tego wyłącznie mikrofon usytuowany przy mównicy. Inny będzie też schemat rozmieszczenia radnych przy stole obrad. Radni utworzą dwa rzędy po obu stronach stołu, nie będą jednak zwróceni do siebie twarzami, lecz zajmą co drugie miejsce. Dodatkowo, wspomniane wyżej rzędy oddzielone będą szybą z pleksi, tak jak ma to miejsce w szeregu instytucjach publicznych, bankach, kasach, itp.
 
Ograniczenia, które będą obowiązywać podczas obrad nie będą wpływać na normalny przebieg porządku sesji. Oczywiście sesja transmitowana jest na platformie eSesja.
 
Na żywo sesję można obserwować pod linkiem: