KnurówNewsy

Knurów: Karta zastąpi papierowe potwierdzenie przekazania odpadu do PSZOK

Knurów:

Karta zastąpi papierowe potwierdzenie przekazania odpadu do PSZOK
💚❤️💙

Z początkiem 2023 roku Urząd Miasta Knurów przystąpił do wdrożenia elektronicznej ewidencji odpadów oddawanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK. Wprowadzona zostanie specjalna karta dla mieszkańców Knurowa.

WAŻNE TERMINY
Od początku lutego 2023 r. przyjmowane są wnioski o wydanie karty PSZOK. W szczególności osoby, które w marcu zamierzają dostarczyć odpady do PSZOK powinny taki wniosek złożyć już w lutym.

W okresie marzec – kwiecień 2023 r. (okres przejściowy), będą funkcjonowały zarówno karty, jak i potwierdzenia papierowe.

Od dnia 1 maja 2023 r. odpady w PSZOK będą przyjmowane tylko po okazaniu karty.

Wniosek o wydanie karty oraz Regulamin wydawania i korzystania z karty PSZOK są dostępne na stronie internetowej BIP UM Knurów ( https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=38758&idmp=596&r=r ) oraz w UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 pok. 025 (niski parter Referat ds. Odpadów Komunalnych), tel.32 3392214(45), gdzie można uzyskać więcej informacji.

Info: Knurów – zawsze po drodze