Ciekawostki z ...InformacjeKnurów

Knurów: Zostało już tylko kilka dni, by złożyć projekty w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego

Trwa kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów. Do dyspozycji mieszkańców zagwarantowano środki finansowe w wysokości 1 230 000,00 zł (984 000,00 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „twardych”; 246 000,00 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „miękkich”).

Budżet Obywatelski to demokratyczny proces, w ramach którego to My współdecydujemy o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku. To ważny czas i próba obywatelskiej aktywności. To także sprawdzian naszego poziomu zaangażowania w sprawy lokalne.

Tylko do najbliższego piątku można zgłaszać ciekawe pomysły w formie projektów, które przyczynią się do rozwoju miasta, w szczególności z zakresu:
– budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury miejskiej;
– wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Następnie specjalnie powołany Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokona weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej zgłoszonych wniosków celem zatwierdzenia. Do 10 lipca zostanie podania do publicznej wiadomości lista projektów dopuszczonych do głosowania oraz lista projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

Szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów znajdują się na dedykowanej stronie internetowej: www.knurow.budzet-obywatelski.org

Fot. Krzysztof Jojko (Studio KJ)