Knurów: Znamy Laureatów Lauru Knurowa 2022

0
457

Znamy Laureatów Lauru Knurowa 2022

Na dzisiejszej LIII Sesji Rady Miasta Knurów radni podjęli uchwały o przyznaniu nagród i wyróżnień związanych z najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w mieście jakim jest Laur Knurowa.

Za wybitne działania rozsławiające miasto lub działalność mającą wpływ  na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach (gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.)

   W kategorii osoby fizyczne wyróżnienie otrzymał:

Marek Steiman – naczelnik OSP Knurów

w kategorii Instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne *

FUNDACJA GRAM KIBICUJĘ POMAGAM

Gratulujemy otrzymanych Laurów nagrodzonym!

 

Uzasadnienie wniosku:

 

Marek Steiman ur. 12.04.1980 roku w Wejherowie. Szczęśliwy mąż Doroty            i ojciec syna Szymona. Od dzieciństwa związany z Knurowem, pracownik JSW S.A.  KWK Knurów – Szczygłowice ruch Knurów oraz naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej           w Knurowie.

 

Pan Marek jako młody chłopak związał się z harcerstwem skąd  w 1995 roku razem z bratem wstąpili do OSP Knurów, gdzie rozpoczął swoją przygodę bycia strażakiem w Harcerskiej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Od początku widać było, że to jego pasja. Zaangażowanie i dbałość o dobro OSP Knurów i ochotników – strażaków tam służących było widoczne gołym okiem, dlatego już jako 18 letni chłopak w 1998 roku został powołany do Zarządu OSP jako skarbnik. Funkcję tą pełnił do
2006 roku. Od 2006 roku był członkiem komisji rewizyjnej. Mijały lata a jego zaangażowanie nie tylko nie słabło, ale  starał się coraz bardziej doskonalić swoje umiejętności by jeszcze lepiej móc służyć człowiekowi w potrzebie. Zdobyte umiejętności poświadczone świadectwami ukończenia kursów to m.in.:

strażak – ratownik,
ratownik techniczny,
kurs KPP,
kurs ratownictwa kryzysowego w czasie klęsk żywiołowych,
ratownictwo wysokościowe,
zdobył także uprawnienia kierującego działaniami ratowniczymi.

W 2010 roku powołany został na funkcję zastępcy Naczelnika a w 2013 roku został Naczelnikiem OSP Knurów, funkcję tą pełni do dziś.

Jednostkę OSP udało się bardzo mocno doposażyć sprzętem ratowniczo – gaśniczym. Oprócz sprzętu pozyskano dla jednostki także samochody: w 2013 roku otrzymano od MOSiR Knurów samochód Fiat Scudo-samochód lekki kwatermistrzowski. W 2016 roku pozyskano nowy samochód Mercedes GBA (gaśniczy, beczka, autopompa). W 2019 roku sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji samochód ratownictwa technicznego OPEL MOVANO. Pan Marek ze skromnością zawsze powtarza, że to nie tylko jego zasługa ale wielu ludzi, którym dobro OSP leży na sercu.

 

W 2013 roku został członkiem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RPw Gliwicach, natomiast w 2016 roku został członkiem prezydium Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gliwicach.

Od samego początku bycia strażakiem wykazywał troskę, żeby nigdy nie zabrakło zapaleńców, ochotników gotowych bezinteresownie nieść pomoc drugiemu człowiekowi, dlatego w 2014 roku powołał do życia Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w skład której wchodziło 12 osób.  Dużą wagę przywiązywał do ich szkolenia i zdobywania przez nich nie tylko sprawności fizycznej, umiejętności pierwszej pomocy ale przede wszystkim empatii i szacunku dla drugiego człowieka. Przez wszystkie lata młodzi strażacy potwierdzali swoje umiejętności w zawodach pożarniczych zdobywając zawsze miejsca w pierwszej trójce. Ten pierwszy „narybek” spowodował, że 7 osób osiągnąwszy pełnoletność zasiliło grono strażaków OSP Knurów. Obecnie w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej jest 15 osób. Swoje doświadczenie działalności z młodzieżą przekazuje działając w Komisji ds. młodzieży Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gliwicach.

 

Pan Marek od 1998 roku nieprzerwanie jeździ do akcji, od 2013 roku do nadal jako dowódca zastępu, a ponadto od 2016 roku także jako kierowca wozu bojowego. Zawsze gotowy nieść pomoc potrzebującemu człowiekowi. Nigdy sobie nie przypisuje zasług, skromny i otwarty wskazuje na swoich druhów –  ochotników jako tych, którym należą się słowa uznania i pochwały. On i Jego przyjaciele z OSP służą nie tylko            w czasie pożarów czy wypadków ale także jest otwarty na działania na rzecz społeczności lokalnej, m.in. poprzez: asystę przy wprowadzeniu do Knurowa Insygni ŚDM oraz pracując w punkcie przyjęć gości z zagranicy, pomoc harcerzom                    w transporcie betlejemskiego światła pokoju, pokazy ratownictwa, pokazy ratownictwa technicznego, udział w festynach czy Dniach Knurowa, zabezpieczanie Wyścigu Pokoju, pomoc w imprezach charytatywnych takich jak m.in. Knurowskie Dni Integracji oraz wielu innych inicjatywach. Pan Marek jeżeli to możliwe zawsze z chęcią wspomaga inicjatywy mieszkańców, nie odmawia, wspiera i wskazuje rozwiązania. W 2021 roku był pomysłodawcą i inicjatorem I Festynu Strażackiego w Knurowie, gdzie dzieci i dorośli mieszkańcy naszego miasta mogli zapoznać się ze sprzętem ratowniczym, popróbować pierwszej pomocy na fantomach itp.

Również w obecnym, trudnym czasie wojny zaangażowany w zbieraniu darów                 i transport ich na granicę do Medyki, ok 1 tony darów trafiło do jednostki wojskowej         w okolicach  Charkowa w Ukrainie.

 

 

Jego zapał i zaangażowanie zostały zauważone i docenione:

Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gliwicach przyznał mu w 1998 roku Odznakę „WZOROWY STRAŻAK”.
Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 2000 roku przyznał mu brązowy medal, w 2008 roku srebrny medal a w 2014 roku złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.
W 2017 roku otrzymał honorowy kordzik strażacki.

 

Marek Steiman jest wzorem skromności i oddania drugiemu człowiekowi. Jest wzorem dla wielu ludzi, w tym dla syna, który idąc w ślady ojca w 2014 roku wstąpił do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej by od 2021 roku służyć wraz z ojcem w knurowskiej OSP jako strażak – ratownik.Wymieniona wyżej działalność Marka Steimana jest tylko wycinkiem jego działalności na rzecz drugiego człowieka. Charakteryzuje go hasło, któremu stale jest wierny BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK.

Niewątpliwie wymienione wyżej jego działania mają wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców naszego miasta, dlatego biorąc wszytko powyższe pod uwagę uważam, że Pan Marek Steiman zasługuje na przyznanie mu przez Radę Miasta Knurów największego miejskiego wyróżnienia LAURU KNUROWA.

 

Fundacja Gram Kibicuję Pomagam zarejestrowana została 27.11.2019 roku na bazie projektu pod tą samą nazwą.

Gram, Kibicuję, Pomagam to połączenie dwóch ważnych spraw: miłości do sportu i chęci pomagania drugiemu człowiekowi. Zrodziła się z przekonania, że jedna osoba może niewiele, ale działając razem mają szansę zmieniać świat.

W ciągu 8 lat wspólnymi siłami udało się zorganizować wiele turniejów charytatywnych, w których uczestniczyły gwiazdy sportu i estrady. Relacje z tych wydarzeń znalazły się na łamach prasy, w materiałach telewizyjnych i na stronach internetowych. Odzew wśród mieszkańców Knurowa i okolic upewnił                    w przekonaniu, że ludzie lubią i chcą pomagać, przy okazji miło spędzając czas. Połączenie kibicowania i pomagania sprawia, że uczestnicy imprez czują, że mają realny wpływ na los drugiego człowieka. Paradoksalnie również rywalizacja wzmacnia poczucie wspólnoty, bo choć drużyny walczą na boisku, łączy je wspólny cel – pomoc drugiemu człowiekowi.

Fundacja zajmuje się głównie pomaganiem poprzez sport, promocję zdrowia, pomaganiem najmłodszym, pomaganiem w rehabilitacji. Przekazywanie wszystkim, że można pomagać bezinteresownie, można to robić z przyjemnością      i czerpać z tego radość.

Najważniejszymi akcjami są charytatywne turnieje piłki nożnej i siatkówki. Bierze w nich udział około 200 osób w tym około 120 dzieci. Od najmłodszych lat  wpajają dzieciom, że pomaganie ma sens. To, że dzisiaj dziecko biega i cieszy się sportem, może się okazać, że za kilka dni, kilka miesięcy może się wiele zmienić     i dane dziecko może się znaleźć po tej drugiej stronie. Przekazują, że sport jest dla każdego i trzeba poprzez sport pomagać innym. Pomoc udzielana jest m.in. dzieciom z chorobami wrodzonymi, z chorobami nowotworowymi i po wypadkach.  

Swoimi działaniami pragną promować pomaganie i przekonanie, że WARTO ROBIĆ DOBRO, MIMO WSZYSTKO.  

Założyciele  Fundacji zgodnie twierdzą, że pomaganie to ogromna nauka pokory, działają wychodząc z przekonania, że nie można się zamykać na cierpienie innych i udawać, że tego nie ma. Pomaganie choć jest trudne to jest ich sposobem i receptą na życie. Ich pragnienie niesienia pomocy przełożyło się na konkretne działania m.in.:

8.12.2019 I charytatywny maraton fitness – gramy dla Zosi – współfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
Luty 2020 – wernisaż „Mali bohaterowie” to podsumowanie 5 lat działań Projektu – 9 charytatywnych  turniejów i licznych zbiórek
Sierpień 2020 – turniej charytatywny dla Lenki – na leczenie i rehabilitację
Wrzesień 2020 – zbiórka dla oddziału chirurgii dziecięcej i zakup wózka medycznego
Zakup Ozonatora powietrza dla Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie.
Listopad 2020 opłacenie rehabilitacji trójcece dzieci z Knurowa m.in. podopieczni Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Kwiecień 2021 Oddział położniczo-ginekologiczny knurowskiego szpitala wzbogacił się  o nowy sprzęt – nowoczesny kardiomonitor oraz pompę infuzyjną, zakupione dzięki darowiznom oraz zbiórkom zorganizowanym przez Fundację Gram, Kibicuję, Pomagam
Sierpień 2021 – turniej charytatywny dzięki któremu sfinansowano rehabilitację dla 9 małych bohaterów
Październik 2021 – charytatywny bieg „Solidarni w walce z rakiem piersi”    i wernisaż wystawy „ To nie bajka” w tematyce profilaktyki raka piersi.
Grudzień 2021 przekazanie nowoczesnego ssaka medycznego dla oddziału onkologii Szpitala w Knurowie
Rok 2022 to kampania „Stop Depresji” – cykl spotkań, zajęć aktywizujących dla dzieci i młodzieży naszego miasta oraz turnieje
i prelekcja dotycząca tematu depresji.

To tylko niektóre przykłady spotkań charytatywnych, dzięki którym udało się realnie pomóc potrzebującym dzieciom. Pomoc liczona jest nie tylko w zebranych dziesiątkach tysięcy złotych na pomoc małym bohaterom, ale przede wszystkim
w poświęconym czasie, empatii, chęci czynienia dobra w myśl zasady: „jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat”.

Stałe dodatkowe projekty fundacji:

Świadoma pierwsza pomoc – zajęcia edukacyjne dla każdego oraz informacje do szkół.
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
i ruchowo
.
Stop depresji naklejki na schody dla szkół „NIGDY NIE JESTEŚ SAM”
Zbiórki na zakup sprzętu medycznego.

Fundacja reaguje na bieżące potrzeby społeczności lokalnej, reaguje błyskawicznie tam, gdzie jest potrzebna pomoc tak jak na początku pandemii Covid19, gdzie zorganizowali akcję szycia maseczek dla służb ochrony zdrowia. Uszyli około 3 tysiące maseczek.

Fundacja współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, wolontariuszami, z Urzędem Miasta Knurów i podległymi mu jednostkami – z wszystkimi tymi, którym dobro drugiego człowieka leży na sercu. Wymienione wyżej działania Fundacji mają wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców naszego miasta, rozsławiają także imię naszego miasta daleko poza jego granice, aktywizują mieszkańców i powodują to, że wielu znalazło sens w służbie drugiemu człowiekowi służąc bezinteresownie, czyniąc dobro mimo wszystko.

Biorąc wszytko powyższe pod uwagę uważamy, że FUNDACJA GRAM KIBICUJĘ POMAGAM zasługuje na przyznanie jej przez Radę Miasta Lauru Knurowa.