Knurów:

Znamy kwotę jaka wpłynie na konto Franka, po niedzielnym spektaklu muzycznym pt.: „Paraklet” wystawionym przez artystów Polskiego Teatru Historii w kościele.pw. śś Cyryla i Metodego

Jak informuje Justyna Stolfik – z Radia eM – ta kwota to:

 

6950 zł