Knurów:  Zmiany w Zarządzie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

0
873

Knurów:

  Zmiany w Zarządzie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

   Batalia o ekonomiczne rozwiązania i zmiany statutowe w knurowskiej LWSM, skutkowały zmianami nad zmniejszeniem składu ilościowego z 15 na 7 osób w Radzie Nadzorczej, zmniejszeniu uposażenia dla członków RN, likwidacją Rad Osiedlowych oraz odwołaniem 15 osobowego składu Rady Nadzorczej.

   Kolejnym krokiem,  był wybór nowej 7 osobowej Rady Nadzorczej.

   Po jej wyborze i ukonstytuowaniu, w dniu 22 maja, odbyło się inauguracyjne Zebranie, na którym zostały podjęte decyzje związane m.in. ze zmianami w kierownictwie Spółdzielni.

  Odwołany został cały obecny Zarząd.

  Zgodnie z obowiązującym prawem, koniecznym było niezwłoczne powołanie nowego , co też radni uczynili.

  Jego utworzenie,  w głosowaniu tajnym, Radni Rady Nadzorczej zaproponowali, jednemu z Członków Grupy Inicjującej Zmiany – Arkadiuszowi Łyko.

   Powołano również Zastępców Prezesa w osobach: Krystyna Romańczuk /oddelegowana do pracy w Zarządzie Spółdzielni z Rady Nadzorczej/ oraz Iloną Skowronek /byłym Zastępcą Prezesa odwołanego Zarządu/.

   Stanowisko Głównej Księgowej zachowała, obecna Główna Księgowa p. Janina Badura.

   Warto nadmienić, że powołany Zarząd LWSM w Knurowie, otrzymał od Rady Nadzorczej propozycje podjęcia obowiązków z OBNIŻONYM uposażeniem, w porównaniu z warunkami poprzedników, takie były założenia w trakcie działania Grupy pod przewodnictwem Henryka Hankusa – mówi nam Przewodniczący Rady Nadzorczej, Tadeusz Jasiński. Po wstępnym zapoznaniu się z bilansem Spółdzielni podjęliśmy decyzje, że na początek, musimy wprowadzić korekty celem zminimalizowania powstałych „nadwyżek kosztów nad przychodami”.

  Podjęto również uchwały o OBNIŻENIU czynszów, które dzięki zmianom statutowym i ograniczeniem na nie wydatków, zostały obiecane i wywalczone przez działania Grupy Inicjującej Zmiany. Decyzje te zobaczymy w naszych rozliczeniach za trzy miesiące, tak funkcjonuje prawnie regulacja opłat zarówno przy podwyżkach jak i przy pierwszej chyba w historii knurowskiej spółdzielni – OBNIŻCE.

  Nowej Radzie Nadzorczej i Nowo wybranemu Zarządowi życzymy powodzenia w działaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here