Rada Rodziców Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie, podjęło się akcji

pn. Zbieramy kasztany 🙂

Oczywiście do zbiórki mogą dołączyć się osoby spoza MSP2 😁. Im więcej zbierzemy kasztanów, tym więcej pieniędzy wpłynie na rehabilitację

@kajtekowalik