Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Knurowie zawiadamia, że w dniu 19.09.2019 r.  w godzinach od 800 do 1300 z powodu prowadzenia prac remontowych na sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Knurowie  wystąpią braki wody w budynkach przy ul. Leśnej, Słonecznej, Zielonej i Szybowej.

PWiK Knurów dołoży wszelkich starań celem zminimalizowania skutków  zaistniałych niedogodności.

Info: PWiK Knurów