Knurów

Knurów: Wyniki Trzeciej Części Zebrania Walnego Członków LWSM

Knurów:
 
   Zakończyło się kolejne Trzecie Zebranie Walne Członków Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej dla mieszkańców osiedla WPII.
 
Na 1897 uprawnionych osób na zebranie przybyło 118 osób / w tym 34 pełnomocnictwa /
 

 

Wyniki głosowania na trzeciej Części Walnego Zebrania Członków Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.

1. Bielawski Wojciech 8
2. Bogusz Agnieszka 53
3. Frydryk Marek 54
4. Jasiński Tadeusz 48
5. Kuczak Krzysztof 51
6. Litwin Artur 39
7. Lukoszek Krzysztof 9
8. Naporowski Edward 43
9. Nawrot Kamil 47
10. Nowak Kalina 62
11. Olejnik Katarzyna 33
12. Pankiewicz Piotr 2
13. Polak Stanisław 3
14. Przybylski Adam 35
15. Rogoń Maria 34
16. Romańczuk Krystyna 63
17. Ryba Piotr 46
18. Stanik Grzegorz 55

Co udało się Grupie Inicjującej Zmiany

zrobić do tej pory:

 

Ekonomiczne podejście do tematów wydatkowania NASZYCH pieniędzy:

Stan sprzed zmian statutowych:

Koszt 15-osobowej Rady Nadzorczej za 3-letni okres 2022-2025 wynosi: 1.689.871,00 zł

Koszt 5-ciu Rad Osiedlowych za 3-letni okres 2022-2025 wynosi: 709.758,00 zł

Łącznie Rada Nadzorcza i Rady Osiedlowe to koszt: 2.399.629,00 zł, (prawie dwa i pół miliona złotych to wartość 20 nowych, luksusowych samochodów).

Stan po podjęciu uchwał na Walnym i wprowadzeniu zmian:

Koszt 7-osobowej Rady Nadzorczej za 3-letni okres wynosi: 284.125,00 zł

Koszt zlikwidowanych Rad Osiedlowych: O zł / słownie: zero złotych/

Po wprowadzeniu zmian, jakie zaproponował Komitet Inicjujący Zmiany oszczędzamy:

                              2 miliony 115 tysięcy 503 zł.                  

Komitet Inicjujący Zmiany: 

         Henryk Hankus, Krystyna Romańczuk, Stanisław Kalisz, Jacek Wrażeń, Arkadiusz Łyko

  Przypomnijcie sobie jak było wcześniej i o co zabiegaliśmy. Dzisiaj prosimy Was o obecność na Walnym Zebraniu Lokatorów, które dotyczy mieszkańców 1000 lecia i wsparcie dla Kandydatów, których przygotowaliśmy do podjęcia się i zaangażowania w Nasze Wspólne Sprawy. 

przypomnij sobie artykuły:

Knurów: Informacje dla Członków Spółdzielni – w skrzynkach pocztowych… | IKNW – iKnurów.pl (iknurow.pl)

 

Knurów: „Gruba kasa” w tle wyborów do Rad Osiedlowych knurowskiej LWSM | IKNW – iKnurów.pl (iknurow.pl)