Knurów: Wykład UTW pt. „Moje prawa w urzędzie” prof. dr hab. Czesław Martysz

0
449

Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na ogólnie dostępny
wykład do sali -„Kino, Scena, Kultura”, w środę – 7 grudnia br., o godz.
17.00.

Wykład pt. „Moje prawa w urzędzie” wygłosi prof. dr hab. Czesław
Martysz
– wieloletni dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego i
wieloletni prezes Śląskiego Samorządowego Kolegium Odwoławczego

informuje Prezes knurowskiego UTW – dr Tomasz Reginek.