KnurówNewsy

Knurów: Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Knurów w 2018 roku

 Zarządzeniem Nr 116/BWP/2018 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28.03.2018 przyznano dotacje na realizację zadań publicznych związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Knurów w łącznej kwocie 25.000,00 zł na dofinansowanie trzech zadań wyłonionych spośród trzech ofert przyjętych do rozpatrzenia.

Dotację otrzymują:

Stowarzyszenie Miejskie Towarzystwo Sportowe Knurów ul. Ułanów 17/8 – Piłka nożna kobieca – w kwocie 17.000,00

Stowarzyszenie Miejskie Towarzystwo Sportowe Knurów ul. Ułanów 17/8 – Piłka nożna oldboye – 4.000,00

Stowarzyszenie Miejskie Towarzystwo Sportowe Knurów ul. Ułanów 17/8 – Futsal – w kwocie 4.000,00

 

 

MIEJSCE NA REKLAMĘ