InformacjeKnurów

Knurów: Wybrano firmę, która przebuduję ulicę Bojową

W piątek, 9 lutego w knurowskim magistracie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa ul. Bojowej w Knurowie wraz z budową oświetlenia ulicznego”. Tego zadania podejmie się firma FIL-BUD Sp. z o.o. z Gliwic, a modernizacja drogi będzie kosztować 2 036 475, 93 zł.

Przebudowa ulicy Bojowej obejmie odcinek około 410 metrów wraz z budową nowej sieci oświetlenia ulicznego oraz ustawieniem słupów oświetleniowych, wyposażonych w oprawy oświetleniowe typu LED. W ramach inwestycji powstanie również ciąg pieszo- jezdny o nawierzchni z kostki betonowej oraz płyt ażurowych, wykonane zostanie także oznakowanie pionowe, a tam gdzie zajdzie potrzeba, niezbędna przebudowa kanalizacji sanitarnej. Droga zostanie połączona poprzez zjazd z ulicą Zwycięstwa.

Info: BIP Knurów
Fot. Krzysztof Jojko (StudioKJ)