Knurów: Wsparcie dla najemców gminnych lokali użytkowych i dzierżawców

0
849

W związku z wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonym po stanie zagrożenia epidemicznego i wynikających z tego skutków dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Knurowa, Gmina wprowadziła nowe przepisy, pozwalające na udzielenie wsparcia najemcom lokali użytkowych i dzierżawcom korzystającym z  nieruchomości gruntowych wchodzących do zasobu gminnego.

Wsparcie obejmuje przedsiębiorców – najemców, dzierżawców, w różnych branżach, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w okresie epidemii lub u których w tym okresie w wyniku spadku obrotów gospodarczych nastąpiło pogorszenie ich płynności finansowej.

Warunkiem jest jednak, aby przedsiębiorca nie posiadał zaległości z tytułu opłat związanych z korzystaniem z lokalu użytkowego lub dzierżawą gruntu wg. stanu na dzień 01.01.2020r.

WSPARCIE UDZIELANE JEST ZA MAKSYMALNY OKRES OD MARCA BR DO 30 CZERWCA BR

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020r. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznnie do Urzędu Miasta Knurów lub Miejskiego Zespołu Gospodarki  Lokalowej i Administracji w Knurowie.

Do pobrania:

wniosek

formularz informacyjny

oświadczenie o sytuacji finansowej

oświadczenie o zgodności danych

 

Warto zaznaczyć, że na podstawie odrębnych przepisów  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Knurowa mogą ubiegać się o odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Knurów lub jej jednostkom podległym.

Info: knurow.pl