Knurów: Wręczenie odznaczeń Prezydenta RP Honorowy Dawcom Krwi.

0
621

   W Sali Sesyjnej knurowskiego Ratusza Miejskiego odbyła się dzisiaj / 9 lipca 2021 / uroczystość wręczenia Odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP dla Honorowych Krwiodawców Krwi.

  Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in

gospodarze: Tomasz Rzepa – Przewodniczący Rady Miasta Knurów oraz Adam Rams – Prezydent Miasta Knurów; Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach – Andrzej Kinasiewicz, Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach – Bogdan Ogrocki, Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Knurowie – Paweł Kobyliński, Prezes Knurowskiego Oddziału HDK PCK – Stanisław Bogumił wraz z Zarządem Klubu HDK PCK im. dr Floriana Ogana w Knurowie

Odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi – Stanisław Gdowski

Srebrnym Krzyżem Zasługi – Zbigniew Kuśmierz

Kryształowym Sercem – dr Tomasz Reginek