Knurów: WOPR Knurów: Ogłasza nabór na kurs młodszego ratownika.

0
453

WOPR Knurów: Ogłasza nabór na kurs młodszego ratownika.

Planowane rozpoczęcie kursu w dniu 24.10. o godzinie 17:00 na holu wejściowym Hali Sportowej MOSiR przy ul. Górniczej.

Warunkiem przyjęcia na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień młodszego ratownika jest spełnienie kilku kryteriów. Uczestnikiem może być osoba, która:
• ukończyła 12 rok życia,
• jest członkiem WOPR,
• posiada pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny),
• dysponuje zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (za osobę niepełnoletnią oświadczenie składa jej opiekun prawny),

Info: WOPR Knurów