InformacjeKnurów

Knurów: Wiemy, kto będzie wykonawcą kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola

Pięć firm złożyło swoją ofertę do knurowskiego magistratu na realizacje zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie”. W środę dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcą inwestycji będzie firma TKS Sp. z o. o. z Katowic.

W ramach wykonania zadania przewidziano zarówno budowę kanalizacji sanitarnej, jak i remont istniejącej kanalizacji deszczowej. Prace mają być podzielone na 4 etapy obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej kolejno: w pasie drogi wojewódzkiej DW921 (etap I), w obrębie działek GDDKiA (etap II), na osiedlu Farskie Pola z wyłączeniem I i II etapu (etap III), jak również remont istniejącej kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Rybnej, Astrów, Dębowej, Emilii Plater, Poprzecznej i Kruczej (etap IV).

Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia komfortu życia mieszkańców ww. osiedla oraz pozwoli na podłączenie do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej obecnie prawie 150 domów oraz w przyszłości nowo powstałych domów w tym rejonie miasta. Dodatkowo budowa kanalizacji sanitarnej umożliwi mieszkańcom likwidację przydomowych szamb lub wykorzystanie ich jako zbiorniki retencyjne wody opadowej.

Gmina Knurów na realizację wspomnianego zadania pozyskała wstępnie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości ponad 20 milionów złotych. Inwestycja, która będzie odbywała się etapami szacunkowo potrwa do końca sierpnia 2026 roku.

Info: BIP Knurów