KnurówNewsy

Knurów: Walne Zebranie Wyborcze LWSM

Walne Zebranie Wyborcze knurowskiej Lokatorsko-Własnościowej Spóldzielni Mieszkaniowej.

I część zebrania wyborczego odbyła się w Restauracji Protos przy ul. Szpitalnej swoim zasięgiem obejmowała osiedle Wojska Polskiego I.

Na jutrzejsze głosowanie zapraszamy członków zamieszkujących osiedle WP II. Zebranie rozpocznie się o godzinie 17:00. Prosimy o wcześniejsze przybycie celem weryfikacji oraz pobrania mandatów, a potem kart wyborczych.

Rozdano 309 kart do głosowania. W tym 149 pełnomocnictw.