Knurów: Wakacje z LWSM w Knurowie

0
250

Dzięki uprzejmości Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Knurowie nasi podopieczni mieli dziś okazję dowiedzieć się jakie zagrożenia czychają na nas w okresie letnim i jak na nie reagować.

Omówiliśmy między innymi temat upałów, pożarów, czujników czadu czy owadów błonkoskrzydłych.

Strażacy pokazali nam wyposażenie wozu strażackiego oraz sprzętu niezbędnego w przypadku akcji przeciwpożarowej, a uczestnicy mogli się przekonać ile ważą poszczególne elementy.

Reasumując przekonaliśmy się, że zawód Strażaka jest nie tylko szalenie niebezpieczny, ale wymaga też ogromnej siły, odwagi i dyscypliny – a przede wszystkim jest niezbędny byśmy mogli czuć się bezpieczni

Dziękujemy naszym dzielnym Strażakom!

Pozdrawiamy i życzymy bezpiecznej końcówki wakacji

Info: Klub Lokatorek