InformacjeKnurówz ostatniej chwili

Knurów: W niedzielę odbędą się wybory samorządowe

Głosowanie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku między godziną 7:00 a 21:00.

Kto może głosować❓
Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:
– w dniu wyborów kończy 18 lat,
– nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,
– nie jest ubezwłasnowolniony,
– nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosować w Knurowie może:
Wyborca ujęty spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania, tj.:
– zameldowany na pobyt stały na terenie Knurowa,
– stale zamieszkujący na terenie Knurowa, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
– nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Knurowa, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Knurowa.

Podczas tych wyborów oddajemy 4 głosy:
– na Prezydenta Miasta Knurów – wykaz kandydatów:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/kandydaci?elections=wbp&region=240501
– na Radnego Rady Miasta Knurów – wykaz kandydatów:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/kandydaci?elections=rada_gminy&region=240501
– na Radnego Powiatu Gliwickiego – wykaz kandydatów:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/kandydaci?elections=rada_powiatu&region=240501
– na Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego – wykaz kandydatów: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/kandydaci?elections=sejmik_wojewodztwa&region=240501

Gdzie i kiedy głosować❓
Głosowanie odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00. Wykaz obwodowych komisji wyborczych: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/obwodowe/wyszukiwarka?obszar=240501

Wszelkie szczegóły dotyczące Wyborów Samorządowych 2024 zostały zawarte w:
– Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów: https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=41540&idmp=1277&r=r
– na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/

Info: UM Knurów