InformacjeKnurów

Knurów: W Knurowie powstanie Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych?

Już w najbliższym czasie powiat gliwicki wzbogaci się o nowoczesną placówkę oświatową, a budynki Jastrzębskiej Spółki Węglowej, mieszczące się w Knurowie w rejonie zabytkowego szybu FOCH, czeka spektakularna metamorfoza.

Pozyskano dofinansowanie na utworzenie w tym miejscu Branżowego Centrum Umiejętności Mechanicznych czyli zaawansowanej technologicznie placówki kształcenia, szkolenia i egzaminowania, będącej nowością w polskim systemie oświaty. BCU uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego, jednocześnie integrując środowisko edukacyjne ze światem gospodarki i biznesu.

Koncepcja takiego współdziałania znajduje odzwierciedlenie w składzie grupy partnerskiej, której Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała środki na utworzenie knurowskiego BCU – liderem projektu została Jastrzębska Spółka Węglowa, a funkcję partnerów pełnią Powiat Gliwicki jako organ prowadzący Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz Polska Izba Motoryzacji i Politechnika Śląska.

Po przeprowadzeniu remontu w budynku BCU powstaną nowocześnie wyposażone warsztaty (ślusarski, obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, montażu, demontażu i konserwacji maszyn i urządzeń), pracownie rysunku technicznego i wspomagania komputerowego, virtual reality i multimedialna, a także zaplecze administracyjne i socjalno-sanitarne. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia i kursy, również na platformie nauki zdalnej, zostaną utworzone modele 3D podnoszące efektywność szkoleń, planuje się również przygotowanie dwóch kwalifikacji sektorowych z dziedziny mechanicznej w zakresie Przemysłu 4.0, a także działania integrujące edukację zawodową z uczelniami wyższymi i branżą mechaniczną oraz promowanie kształcenia się w tej branży, zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych.

Na realizację tego nowatorskiego przedsięwzięcia pozyskano prawie 15 mln dofinansowania.

Info: Powiat Gliwicki