Uwaga: Praca!

Miejski Żłobek w Knurowie
44-196 Knurów, ul. Wiosenna 1
tel. /fax 324419743
NIP 9691313917 REGON 277912628
e-mail: zm@knurow.edu.pl, http://zlobek.knurow.edu.pl/

Miejski Żłobek w Knurowie przy ulicy Wiosennej 1 poszukuje kandydata do pracy

na stanowisko pielęgniarka/położna.

Kandydat powinien posiadać kwalifikacje zgodnie z art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wymagania: Wykształcenie medyczne kierunkowe zgodne z wykonywanym zawodem pielęgniarki lub położnej, poświadczone odpowiednimi dokumentami

Zakres obowiązków: Realizowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
w stosunku do dzieci
 opieka nad dziećmi do lat 3
 organizacja zajęć edukacyjnych
 zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym
 monitorowanie stanu zdrowia dzieci
Od kandydatów oczekujemy:
 pozytywnego i życzliwego nastawienie do dzieci
 dużo ciepła, empatii i cierpliwości do dzieci
 pogodnego usposobienia, cierpliwości i zaangażowania
 kreatywności w organizowaniu dzieciom czasu
 umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z dziećmi
 dobrej organizacji pracy
 komunikatywności
 umiejętności pracy w zespole
Zapewniamy atrakcyjne warunki pracy w nowoczesnym i przyjaznym miejscu. Zależy nam na tworzeniu pozytywnej i życzliwej atmosfery pracy.

Kandydatów prosimy o kontakt osobisty
po uprzednim kontakcie telefonicznym w godz. 8.00-14.00
tel. 32/4419743

Zainteresowanych kandydatów prosimy o kontakt do 29.08.2019 r. do godz. 8.00