Knurów: Ustny przetarg na sprzedaż mieszkania.

0
2065

         OGŁOSZENIE

   

Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie  niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

 

  1. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 55,70 m2 składające się z 3 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Aleja Piastów 8B/4  – I piętro.

Cena wywoławcza – 151.182,00 zł.  

Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum – 1000,00 zł.  

Termin przetargu – 17.09.2020  r. o godz. 10:00.

Wadium w wysokości 15.100,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 09:00. 

Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 16.09.2020  r. do godz. 15:00. 

Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 14.09.2020  r. od godz. 15:00 do 16:00.

 

Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy 

  1. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/. Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon 235-14-25 wewn.34. 

 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.