KnurówNewsy

Knurów: Uroczystość wręczenia Statuetki Inwestycja Roku 2019

Knurów: Uroczystość wręczenia Statuetki Inwestycja Roku 2019 w kategorii: Obiekty kultury, edukacji, użyteczności publicznej i sakralne…

   Otrzymała inwestycja miejska jaką jest Żłobek Miejski zlokalizowany przy ul. Wiosennej w Knurowie.

 Statuetka przyznana przez kapitułę Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach.

„Nie byłoby tej uroczystości, gdyby nie decyzje, które były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta.
Inwestycja została zrealizowana ze środków budżetu Miasta oraz dzięki funduszom pozyskanym przez Gminę Knurów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch”.
W dniu otwarcia niespełna 2 lata temu powiedziałam, ze powstały żłobek jest dowodem na to, że wszystko jest możliwe.
Możliwym stało się, że żłobek powstał i oprócz swoich walorów architektonicznych stał się żłobkiem, w którym na co dzień widzę uśmiechnięte, szczęśliwe dzieci.
Jednak, gdyby nie zaufanie rodziców, którzy oddają pod opiekę swoje dzieci a zarazem wspierają nas w podejmowaniu szeregu działań oraz zaangażowanie i ogrom miłości opiekunów i całego personelu żłobka wkładanej w codzienną pracę, dzisiejsza uroczystość nie miałaby tak dużego znaczenia.
Do żłobka uczęszcza obecnie 120 dzieci, które przebywają w przestronnych, kolorowych, wyposażonych odpowiednio do ich potrzeb salach.
Edukacja dzieci w żłobku polega przede wszystkim na zabawie. To właśnie przez zabawę zdobywają coraz to większe umiejętności, sprawności.
Zabawa zaspakaja ich naturalne pragnienia działania i poznawania rzeczywistości. Sala, w której obecnie się znajdujemy daje takie możliwości, tworzy przyjazne warunki do wszechstronnego rozwoju (min. oddziaływanie na zmysły: poprzez dotyk, dźwięk, zapachy, światło).
Swoją wrodzoną aktywność ruchową mogą zaspokoić na świeżym powietrzu na wspaniale wyposażonym placu zabaw.
Oprócz nowoczesności i funkcjonalności żłobek wyróżnia innowacyjność w sposobie eksploatacji budynku. Mam na myśli kolektory słoneczne służące do podgrzewania wody, ogrzewanie gazowe budynku, jak również energooszczędne oświetlenie ledowe.
Cieszę się, że Kapituła konkursowa doceniła zadanie zrealizowane przez Gminę Knurów w postaci jakże okazałego budynku Miejskiego Żłobka w Knurowie, a osobiście jestem dumna, z tego ze jest mi dane stać na czele Krainy Maluszka”. – powiedziała na wstępie dyrektor Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka – Małgorzata Dorabiała

     Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie inwestycji, które odznaczają się szczególnymi walorami w takich obszarach jak: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funkcjonalność i użyteczność.
      Nagrodzone inwestycje były oceniane pod kątem innowacyjności i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych czy wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego. Pierwsze miejsce w konkursie na inwestycję roku zdobył w kategorii: Obiekty kultury, edukacji, użyteczności publicznej i sakralne Miejski Żłobek w Knurowie
      Kapituła Konkursowa wręczyła Statuetki Inwestycja Roku, laureatom konkursu Inwestycja Roku 2019. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów, władz lokalnych, władz spółdzielni mieszkaniowych, zakładów komunalnych, przedsiębiorcy działający na rynku nieruchomości.

      Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami – największa polska organizacja gospodarcza zrzeszająca firmy związane z rynkiem nieruchomości, w tym ich związki oraz jednostki organizacyjne.

      Zadaniem Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej Członków oraz kształtowanie i upowszechnianie wzorcowych zasad i norm rzetelnego postępowania w relacjach gospodarczych pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług gospodarczych.
Podstawowym zadaniem Izby jest podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w obszarach: organizacyjnym, szkoleniowym, technicznym, gospodarczym, ekonomicznym, ustrojowym i prawnym, w celu:
– tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
– ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej;
– kształtowania Państwa przyjaznego przedsiębiorcom;
– ochrony podstawowych praw i wolności przedsiębiorców.

Nagrodzone inwestycje na tle innych wyróżniły się innowacyjnością i nowoczesnością.

 

  Udział w uroczystości wręczenia Statuetki wzięli:

Marian Uherek Wiceprezes zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, (dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach)
Piotr Surówka – Zastępca Prezydenta Miasta Knurów
– przedstawiciele Miejskiego Centrum Edukacji – dyrektor MCE Anna Misiura oraz zastępca dyrektora MCE Tomasz Lewicki
– przedstawiciel Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BWP UM Knurów – Michał Piszer
oraz przedstawiciele rodziców – Małgorzata Golec i Anna Łazarczyk.

Przywitanie przybyłych gości przez 2,5 letnich wychowanków Żłobka Miejskiego.

 

Słowo wprowadzające odczytała dyrektor Żłobka Miejskiego – Małgorzata Dorabiała

Kilka słów wygłosił również Prezydent Miasta odpowiedzialny za oświatę –  Piotr Surówka