Knurów: Uroczyste Zakończenie roku szkolnego dla IV klas Technikum im. Ignacego Jana Paderewskiego.

0
1218

Wczoraj 27 kwietnia w knurowskim Kino Scena Kultura, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla IV klas Technikum im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Po odśpiewaniu hymnu i wprowadzeniu pocztu sztandarowego, uroczystość otworzyła Dyrektor Szkoły Pani Dorota Gumienny przemówieniem oraz pięknymi życiowymi cytatami. Na akademii zagościła wicestarosta Powiatu Gliwickiego Pani Ewa Jurczyga, która pięknymi słowami dodała otuchy maturzystą. Następnie każdy uczeń otrzymał świadectwo ukończenia szkoły. Uczniowie z wysokimi średnimi dostali świadectwa z wyróżnieniem. Koleżanki i koledzy z młodszych klas przygotowali występy na które składały się popisy wokalne oraz recytowanie wierszy i cytatów.
Osobom, które osiągnęły szczególnie wysokie osiągnięcia sportowe zostały wręczone przez Panią Anetę Kowalską statuetki.
Jak co roku została przyznana przez Panią Dyrektor Gumjenny indywidualna nagroda „Pader”. Tegoroczym laureatem został Dawid Łączyński. Stypendium za najwyższą średnią w szkole otrzymał Adam Dobrowolski.
Cała akademia tętniła życzliwością, widoczne było przywiązanie uczniów do szkoły i nauczycieli, którzy z wielkim entuzjazmem i czułością gratulowali uczniom za ich trud i zaangażowanie włożone w naukę i życie szkoły.
Na sam koniec uroczystości czwartoklasiści złożyli podziękowania nauczycielom i wychowawcom za pomoc pedagogiczną oraz włożoną pracę w ich wychowanie przez całe lata gdy uczęszczali do szkoły.

Materiał z zakonczenia roku dla Liceum im. Ignacego Jana Paderewskiego pojawi się dzisiaj wieczorem.

Tekst i zdjęcia: Monika Sontag