Knurów: Trzecia Część Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego LWSM.

0
498

Knurów:

Przyszedł czas na Trzecie / z pięciu/ w kolejności Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze knurowskiej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej dla mieszkańców osiedla Wojska Polskiego II – odbywa się w sali Protos przy ul. Szpitalnej.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem .

Z 1875 członków zamieszkałych na osiedlu Wojska Polskiego II i posiadających czynne prawo do głosowania na zebraniu jest obecnych 141 uprawnionych, w tym pełnomocników z pełnomocnictwami 64 osób.

Dzisiaj odbywa się również głosowanie na Kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Będący na dzisiejszym Zebraniu wybierają spośród 17 kandydatów, aż 15 osób które będą stanowić kolejną Radę Nadzorczą.

Na ponad 7000 członków z czynnym głosem wyborczym w całych zasłonach Spółdzielni.