Knurów: Trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy drogi lokalnej pomiędzy ulicami Dworcową, Sienkiewicza oraz Koziełka

0
780

Wszczęto postępowanie administracyjnie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a mianowicie budowy drogi lokalnej w rejonie ulic Dworcowej, Sienkiewicza i Księdza Koziełka. Wydział Architektury i Budownictwa przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach wysłało zawiadomienie do właścicieli działek zlokalizowanych na tym terenie w celu zgłoszenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń.

Każda osoba, która otrzyma drogą listowną takowe zawiadomienie proszona jest w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania o osobiste stawiennictwo w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach przy ulicy Zygmunta Starego 17 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr (32) 332 66 76 wew.3, aby zapoznać się z projektowaną inwestycją.

Brak odpowiedzi na wyżej wymienione zawiadomienie po upływie terminu podanego w jego treści Wydział Architektury i Budownictwa potraktuje jako pozytywne uzgodnienie.

Info: BIP Knurów
Fot. Krzysztof Jojko (StudioKJ)