Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi rekrutację do projektu Lokalny Animator Sportu (LAS) 2020.

 Celem projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu.

  Zajęcia realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Wnioski aplikacyjne można składać do 22 maja br poprzez system rekrutaycjny dostępny na stronie https://projektorlik.pl/

REKLAMA