Spotkanie opłatkowe dla Organizacji Pozarządowych…

odbyła się w Klubie Kultury Lokalnej Sztukateria.

Zuchy i harcerze z knurowskiej drużyny ZHP,  przekazali na ręce Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta – Betlejemskie Światełko Pokoju.

Część artystyczną zapewnił duet Joanna Świdrak z akompaniamentem Przemka Kondrata – w repertuarze świątecznych polskich kolęd i piosenek świątecznych.

/arc/