Szymon i Bartek opracowują głowicę stereowizyjną do tworzonego łazika marsjańskiego „Knurów Rover”.

Stereowizja pozwala łazikowi oceniać odległości do poszczególnych przeszkód terenowych, podobnie jak dwoje oczu człowieka.

To trudne zadanie programistyczne wymagające wielu godzin testów. Mamy nadzieję, że uda się opracować tańsze urządzenie niż inne gotowe rozwiązania, zachowując zbliżone możliwości.

info: koło naukowe elektroniki i informatyki z knurowa