W najbliższy czwartek, 13 lutego, w godzinach 17-19 odbędzie się szkolna dyskoteka walentynkowo-karnawałowa.

Przypominamy regulamin dyskotek szkolnych:

1.Organizatorem dyskotek jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.
2. Obowiązują zgody rodziców pobrane od wychowawcy.
3. Koszt wstępu to 1 złoty. Dochód z biletów przeznaczony na działalność Samorządu.
4. Na teren szkoły będzie można wchodzić do 17.15, później nie będzie już takiej możliwości.
5. W trakcie trwania dyskoteki obowiązuje zakaz wychodzenia na zewnątrz budynku. Uczeń, który wyjdzie ze szkoły, nie ma możliwości powrotu.
6. Nie będzie możliwości korzystania z automatu, dlatego prosimy o zabranie swojego picia.
7. Uczniowie przebywają wyłącznie w sali gimnastycznej i szatni.
8. Na dyskotekę uczeń ma zakaz przynoszenia niepotrzebnych, niebezpiecznych przedmiotów.
9. Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność.
10.W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu (bójki, ordynarne zachowanie się, palenie papierosów, picie alkoholu itp.) organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły (po telefonicznym zawiadomieniu rodzica bądź opiekuna) lub zakończyć dyskotekę przed czasem.

Info: MSP6