InformacjeKnurów

Knurów: Szkolimy się dla Was!

Wczoraj odbyliśmy szkolenie 💻 z Ośrodek Profilaktyki Społecznej, prowadzone przez Panią Monikę Wójcik – Przybyłowicz.

Tematem spotkania było „Motywowanie osoby z niepełnosprawnością do aktywności własnej w zakresie umiejętności życiowych, społecznych i zawodowych” .🧐

Info: WTZ Knurów