KnurówNewsy

Knurów: Szkolenie pracowników żłobka z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W Miejskim Żłobku w Knurowie przy ulicy Wiosennej dbamy nie tylko o to, żeby nasz żłobek był miejscem przyjaznym i inspirującym dla dzieci, ale też bezpiecznym.

Dlatego pracownicy odbyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego – oby nigdy nie było nam potrzebne, ale ważne, żeby być przygotowanym na każdą ewentualność. Organizatorem było Biuro Kadr Medycznych
w Katowicach.
Ważnym i nieodzownym elementem zajęć były ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy, które pozwoliły na zdobycie umiejętności niezbędnych podczas udzielania pomocy w nagłych przypadkach i nabycie m.in. umiejętności postępowania w miejscu zdarzenia, rozpoznawania stanów zagrożenia życia, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej, dziecka i noworodka z wykorzystaniem AED.
Małgorzata Dorabiała