Knurów: Szkolenia wodne strażaków z JRG

0
1150

Knurów:

        Dzięki współpracy Miasta Knurów, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie Państwowej Straży Pożarnej oraz MOSiR Knurów i WOPR, strażacy z JRG mają możliwość ćwiczenia na otwartym akwenie wodnym Moczury na sprzęcie użyczonym przez knurowski oddział WOPR.

       Doposażenie o wodny zestaw pozwoli strażakom z JRG nabyć praktyki, dzięki której będą mogli uzyskać stosowne patenty i uprawnienia do wykorzystanie sprzętu w czasie akcji ratowniczych – mówi mł. kapt. Michał Rutecki, pełniący funkcję dowódcy JRG PSP Knurów.