InformacjeKnurów

Knurów: Szczepienia przeciw COVID-19 w Szpitalu

Szanowni Państwo, 🏥 Szpital w Knurowie został tzw. szpitalem węzłowym, który uprawniony jest do przeprowadzenia szczepień przeciw COVID-19. personelu medycznego i niemedycznego pracującego w szpitalach, przychodniach zdrowia oraz aptekach , Domach Pomocy Społecznej lub Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej.
W ramach szczepień pracowników ochrony sektora ochrony zdrowia możliwość zaszczepienia się otrzymają osoby m.in. wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych.
Szczepienia te przeprowadzone zostaną w styczniu 2021r.
Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Narodowym Programie Szczepień jest przesłanie lub dostarczenie zgłoszenia osób wyrażających chęć zaszczepienia do dnia 20.12.2020r.
Chęć udziału w szczepieniach mogą zgłaszać indywidualnie osoby pracujące w w/w podmiotach lub ich pracodawcy.
Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: szczepienia@szpitalknurow.pl do dnia 20.12.2020r. lub złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie na portierni Szpitala.
Zgłoszenie powinno zawierać:
👉Imię i Nazwisko;
👉PESEL;
👉Stanowisko;
👉Numer telefonu;
👉Nazwę podmiotu w którym pracuje osoba zgłaszająca.
Do zgłoszeń należy dołączyć formularze oświadczeń ,które dostępne są w zakładce Szczepienia Covid-19 na stronie www.szpitalknurow.pl
Informacje dotyczące zgłoszeń można uzyskać pod numerami telefonu ☎: ⬇️⬇️⬇️
👉Sekretariat Szpitala: 32 331 -93-34
👉Dział Organizacji : 32 331-93-03
👉Pielęgniarka Epidemiologiczna: 509-753-637
Info: Szpital w Knurowie