Knurów: Spotkanie w Szpitalu, poświęcone sytuacji finansowej i planom tej placówki na następne lata

0
808

21 czerwca odbyło się spotkanie w Szpitalu w Knurowie, poświęcone sytuacji finansowej i planom tej placówki na następne lata.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele pracowników i udziałowców szpitala, a także Powiatu Gliwickiego. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy starosty Waldemara Dombka, któremu towarzyszyli wicestarosta Ewa Jurczyga, członek Zarządu Jacek Zarzycki, skarbnik Maria Owczarzak-Siejko oraz radca prawny starostwa Ireneusz Żarłok. Sytuację placówki oraz jej plany i inwestycje przedstawił prezes Zarządu Szpitala w Knurowie, dr Michał Ekkert.

Szpital jest spółką z o.o., w której większość udziałów posiadają jego pracownicy, a 21 proc. akcji należy do Powiatu Gliwickiego. Powiat jest także właścicielem nieruchomości, w których działa placówka. W październiku ub. roku weszła ona do sieci szpitali, mających zapewnione finansowanie z NFZ.

W ciągu ostatnich lat zwiększyły się przychody szpitala, rosną także wynagrodzenia pracowników, liczba etatów zmniejszyła się przy tym o 20, głównie w administracji. Na inwestycje szpital przeznaczył w ostatnich latach ok. 10 mln zł. O ile nie niepokoi bieżące funkcjonowanie szpitala, to trzeba opracować plany jego perspektywicznej działalności. Jak podkreślił podczas spotkania ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, lek. med. Grzegorz Nocoń, niezbędny jest kapitalny remont placówki, który trzeba przeprowadzić w ciągu kilku najbliższych lat, by mogła ona normalnie funkcjonować.

Powiat Gliwicki co roku przeznacza spore środki na zakup aparatury, remonty i inwestycje w szpitalu. W 2016 r. było to 50 tys. zł na aparaturę i 395 tys. zł na inwestycje, w 2017 r. – 1 375 tys. zł, a w 2018 r. – 1 620 tys. zł.

– Są to duże kwoty, jak na możliwości budżetu powiatu – mówiła wicestarosta Ewa Jurczyga. – Jeśli co roku te środki będą wykorzystane na perspektywicznie opracowaną modernizację, szpital nie powinien martwić się o swoją przyszłość.

W wyniku dyskusji postanowiono, że powołana zostanie komisja, która na ostatnie w sierpniu br. posiedzenie Zarządu Powiatu Gliwickiego przygotuje wykaz potrzeb remontowych szpitala, jakie trzeba w tej placówce wykonać w ciągu najbliższych lat, łącznie ze wskazaniem zalecanych terminów ich przeprowadzenia. W skład komisji wejdą przedstawiciele Szpitala w Knurowie oraz Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

– Umożliwi to jak najbardziej racjonalne wykorzystanie środków przeznaczanych na modernizację szpitala – informuje Ewa Jurczyga. – Tak, by mimo tego, że mieści się on w wiekowych budynkach, mógł dobrze służyć pacjentom jeszcze przez długie lata, a pracownikom zapewnić godziwe warunki pracy.

Info: starostwo.gliwice.pl