W dniu 20.12.2018 o godz. 15,00 w siedzibie okręgu rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe z prezesami kół, które otworzył prezes okręgu Mirosław Iwański witając wszystkich zaproszonych gości, w tym prezesa ZO PZW Edwarda Fornalika. W uroczystości uczestniczyli członkowie okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sadu koleżeńskiego, działacze wyróżnieni odznaczeniami związkowymi, przedstawiciele kół, które w 2018 r. wzorowo wywiązały się z realizacji zadań określonych w załączniku do uchwały nr 40/2016 ZO w sprawie podziału składek członkowskich na 2017 r. dot. m. in. oceny działalności kół.

Wręczono 25 wyróżnień pieniężnych w kwocie po 1000 zł dla kół PZW: nr 3 Bytom, nr 4 Brzeziny Śląskie, nr 15 Grodziec, nr 23 Katowice Bogucice, nr 25 Szopienice, nr 26 Kazimierz Juliusz, nr 28 Knurów, nr 33 Libiąż, nr 34 Łazy, nr 37 Mysłowice, nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie, nr 47 Radzionków, nr 51 Ruda Śl, nr 57 Szczakowa Miasto, nr 58 Szczakowa Kolejarz, nr 59 Tarnowskie Góry, nr 63 Wojkowice, nr 72 „ZAMET” Tarnowskie Góry, nr 86 KWK „Śląsk”, nr 92 KWK Halemba, nr 100 Siemianowice Śląskie, nr 105 „Silesia” Rybnik, nr 118 KWK Murcki, nr 124 Borynia za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w 2017 r. określonych w kryteriach oceny działalności kół.

Wyróżnienie pieniężne przyznano jeszcze kołu PZW – nr 13 Gliwice, nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, nr 68 Zebrzydowice i kołu PZW nr 78 Jas Mos, które zostaną wręczone na posiedzeniach zarządów wymienionych kół.

Następnie prezes okręgu z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku złożył życzenia wszystkim przybyłym na tą uroczystość wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, pogody ducha oraz osiągania sukcesów w działalności Związkowej zapraszając do łamania się opłatkiem.

Info: Koło PZW 28 Knurów