InformacjeKnurów

Knurów: Składki członkowskie na rok 2024

Szanowni ratowniczki i ratownicy,

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Śląskiego WOPR w Katowicach nr 7/XII/2023 z dnia 23 października 2023 roku. Wysokość składki członkowskiej na rok 2024 wynosi 100,00 zł.

W związku z powyższym składki członkowskie wpłacamy na rachunek bankowy naszego Oddziału.

Dane do przelewu:
25 1160 2202 0000 0003 6021 8584
Śląskie WOPR Oddział Miejski Knurów
ul. Szpitalna 8
44 – 190 Knurów

Tytułem: Imię Nazwisko – składka członkowska WOPR za 2024 rok.

Info: Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Knurowie