Zaplanowana w harmonogramie na 2020 rok sesja Rady Miasta Knurów pierwotnie miała odbyć się w środę 8 kwietnia br. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, miała ona mieć charakter zdalny.

Przypomnijmy, że możliwość taką daje regulacja związana z tzw. tarczą antykryzysową, przyjęta przez Sejm RP. Na jej podstawie, dozwolona jest praca w trybie zdalnej sesji samorządowych organów kolegialnych. Tryb zdalny obrad może być prowadzony między innymi z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W przypadku Rady Miasta Knurowa w grę wchodzi aplikacja eSesja, wykorzystywana już w naszym mieście od początku bieżącej kadencji do przeprowadzania transmisji z obrad on line. Zgodnie z zzałożeniami, zdalną sesję prowadzić ma, tak jak dotychczas Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa, który kieruje w takim przypadku  obradami zdalnie- z budynku Ratusza. Radni mają prawo zadawać pytania dotyczące treści projektów uchwał i głosować nad poszczególnymi uchwałami wykorzystując do tego celu łącza internetowe i służbowe tablety.

W dniu 8 kwietnia br. o godz. 11.00 w związku z problemami technicznymi i brakiem możliwości otwarcia zdalnej sesji Rady Miasta, jej Przewodniczący ogłosił przerwę do godz. 14:00. Niestety, również i o godz. 14.00 w dalszym ciągu występowały trudności techniczne po stronie firmy obsługującej wideo konferencję. W zaistniałej sytuacji nie było możliwości  rozpoczęcia zdalnej sesji, ponieważ radni nie mogli zalogować się do systemu i uczestniczyć w obradach.

Zgodnie z wydanym komunikatem, Przewodniczący Tomasz Rzepa ogłosił przełożenie sesji z równoczesnym zobowiązaniem do powiadomienia mieszkańców, radnych oraz prezydenta miasta Knurów o nowym terminie oraz miejscu odbycia sesji – zgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie Miasta Knurów.

Z INFORMACJI Z DNIA 10.04.2020 WYNIKA, ŻE SESJA ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 17 KWIETNIA O GODZ. 11:00.

 

Mamy nadzieję, że tym razem problemy techniczne nie staną już na przeszkodzie w skutecznej pracy Rady, która obradować będzie nad 31 projektami uchwał.

Z projektami wszystkich uchwał zaplanowanych na dzień jutrzejszy można zapoznać się tutaj.

Info: knurow.pl

Pisaliśmy o tym:

Knurów: Sesja Rady Miasta – 17 kwietnia