Knurów:

Sesja Rady Miasta Knurów 19 lutego 2020 o godz. 11:00 w Ratuszu przy ul. Niepodległości 7

odbędzie się zgodnie z załączonym harmonogramem