InformacjeKnurów

Knurów: Sesja Rady Miasta

Dzisiaj o godzinie 11:00, w Ratuszu Miejskim przy ul. Niepodległości 7 odbędzie się druga w 2024 roku sesja Rady Miasta Knurów. Będzie ona miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad, oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów, z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Radni obradować będą nad projektami 13 uchwał, w tym tradycyjnie już, część uchwał nad którymi procedować będą knurowscy rajcy, dotyczy bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Oprócz powyższej tematyki, radni będą również głosować między innymi nad projektami dwóch uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej. Przedmiotem współpracy z Powiatem ma być dostosowanie organizacji ruchu na drodze powiatowej ul. Aleja Piastów w rejonie skrzyżowania z ul. Książenicką do ruchu rowerowego, a także doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu wspomnianej wyżej ul. Aleja Piastów.

Radni podejmą również głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Odwodnienie terenu w rejonie ul. Rakoniewskiego” i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu FEnIKS 2021 – 2027 (FENX.02.04-IW.01-002/23), typ projektów: „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/ zielono – niebieskiej infrastruktury / rozwiązań opartych na naturze”. Podjęcie wspomnianej uchwały ma związek z wykonaniem inwestycji realizowanej w ramach zagospodarowania terenu w rejonie ul. Rakoniewskiego w Knurowie i daje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu wymienionego wyżej.

Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/316/rada-miasta-knurow.htm

Projekty uchwał:
https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=2122&r=o

Info: UM Knurów