InformacjeKnurówSport i rekreacja

Knurów: Samorząd wspiera organizacje pozarządowe

Kwota 50 tysiące złotych z budżetu miasta trafi do klubów i stowarzyszeń na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w obszarze sportu, turystyki i rekreacji, 9 ofert zostało zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku 2023.

Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji konkursowej, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów nr 287/BWP/2023 z dnia 20.06.2023 r. wybrano następujące projekty związane z prowadzeniem szkoleń dla dzieci i młodzieży:

👉    Klub Biegacza Orły z Knurowa
Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Piknik sportowy”.
2.000,00 zł

👉    Rzymskokatolicka Parafia św. Cyryla i Metodego
Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt.„ Wyjazd pielgrzymkowy do Kościoła Cyryla i Metodego w Przemyślu”
2.000,00 zł

👉    Klub Sportowy Spartan Knurów
Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji; pt.„ Zajęcia Kickboxingu”
7.000,00 zł

👉    Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Akademia Piłki Nożnej Knurów
Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji; pt.„Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej ”
7.000,00 zł

👉    Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia” Knurów
Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji; pt.„ Promocja piłki nożnej”
8.000,00 zł

👉    Ognisko TKKF„Szczygłowice”
Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji; pt.„ Nauka pływania oraz piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z miasta Knurowa”
5.000,00 zł

👉    Uczniowski Klub Sportowy Eugen Knurów
Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji; pt.„ Szkolenia dzieci i młodzieży w sportach siłowych”
4.000,00 zł

👉    Stowarzyszenie Fight Club Knurów
Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji; pt.„ Zajęcia Kickboxingu, Ju Jitsu i sportów walki”
8.000,00 zł

👉    Bokserski Klub Sportowy „Concordia” Knurów
Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji; pt.„ Szkolenia dzieci i młodzieży w boksie”
7.000,00 zł

Razem: 50 000 zł

Info: knurow.pl