Rozpoczynamy nabór do oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru rozpoczyna się drogą elektroniczną
www.knurow.przedszkola.vnabor.pl
od 2 marca 2020 r. o godz. 8.00 do 16 marca 2020 r. do godz. 15.00

więcej informacji na naszej stronie internetowej
https://mspnr1knurow.edupage.org/text9/

Info: MSP 1