Nasz pobyt w Warszawie rozpoczęliśmy 31 maja od zwiedzania warszawskich zabytków (Pomnik Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Pomnik Józefa Poniatowskiego, Pomnik Józefa Piłsudskiego, Kolumna Zygmunta, Grób Nieznanego Żołnierza).Tego samego dnia wieczorem mieliśmy możliwość zgłaszania poprawek do projektu uchwały na ręce pracowników Kancelarii Sejmu RP.
1 czerwca o godzinie 9:00 spotkaliśmy się z klubami poselskimi w Sali Kolumnowej. Posiedzenie XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży rozpoczęło się o godzinie 10:00, przywitał nas marszałek Sejmu Marek Kuchciński i przekazał laske marszałkowską przedstawicielom dzieci i młodzieży. Następnie odbyło się przemówienie wiceministra Edukacji Macieja Kopcia oraz zastępcy prezesa IPN Mateusza Szpytmy. Mieliśmy szansę zadać pytania wiceministrowi Edukacji Narodowej. Później rozpoczęła się dyskusja nad projektem uchwały XXV sesji. Na zakończenie obrad SDiM podjął przez głosowanie uchwałę ws. spopularyzowania wiedzy o losach i działalności posłów na Sejm II Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej i okresie okupacji. Głównym organizatorem XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży była Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Dziękujemy wszystkim którzy wspomogli nas w realizacji projektu.

Mateusz Sobiech, Maciej Strzępka