Knurów/Pyskowice: Jaki los czeka Szpitale działające w naszych miastach ?

0
1299

Knurów/Pyskowice:

Jaki los czeka Szpitale działające w naszych miastach ?

O tym na dzisiejszej Konferencji, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Szpitale powiatowe w sieci
Konieczne jest szybkie wprowadzenie zmian systemowych w polskiej ochronie zdrowia, gdyż zagrożony jest byt szpitali powiatowych – to konkluzja z konferencji „Sytuacja szpitali powiatowych w ramach sieci szpitali: ocena funkcjonowania, regulacje prawne”, która odbyła się 25 lutego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Konferencję otworzył starosta gliwicki Waldemar Dombek, a prowadziła ją sekretarz Powiatu Gliwickiego Magdalena Budny. Konferencja składała się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy, zatytułowany „Świadczenia medyczne w Powiecie Gliwickim w roku 2018. Finansowanie podmiotów leczniczych z perspektywy płatnika” – omówił dyrektor Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Jerzy Szafranowicz. Tematem drugiego była „Sytuacja szpitali powiatowych funkcjonujących w ramach sieci szpitali na przykładzie Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.”, a przedstawił go Leszek Kubiak, prezes Zarządu Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. Trzeci nosił tytuł „Szpital Powiatowy i jego finansowanie w ostatnich latach – Pierwsze koło ratunkowe dla mieszkańców, czy piąte koło u wozu w systemie opieki zdrowotnej…” i zaprezentowany został przez Michała Ekkerta, prezesa Zarządu Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. W dyskusji wzięli udział m.in. starosta żywiecki Andrzej Kalata, dyrektor Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Ilona Nawara-Malik, poseł na Sejm RP Andrzej Sośnierz, wiceprezes Zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Agnieszka Wołowiec i członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Ewa Jurczyga. W konferencji uczestniczyli m.in. poseł Marta Golbik, przedstawiciele parlamentarzystów z naszego regionu, wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz, radni Rady Powiatu Gliwickiego, skarbnik Powiatu Gliwickiego Maria Owczarzak-Siejko, włodarze i reprezentanci gmin wchodzących w skład Powiatu Gliwickiego oraz członkowie rad nadzorczych szpitali w Knurowie i w Pyskowicach.

Podczas konferencji wskazano na trudną sytuację finansową szpitali powiatowych, spowodowaną niedoszacowaniem świadczonych przez nie usług medycznych i niepokrywaniem przez państwo wprowadzonych centralnie podwyżek płac, a także na braki kadrowe, głównie lekarzy, zaś począwszy od stycznia br. również pielęgniarek. W wielu wypowiedziach podkreślono, że rozwiązanie tych problemów jest możliwe tylko przez wprowadzenie zmian w całym systemie ochrony zdrowia w kraju. – Gdy w październiku 2017 roku tworzona była sieć szpitali, byliśmy zadowoleni, że placówki te będą miały stabilne finansowanie – przypomniał prezes Leszek Kubiak. – Szybko się jednak okazało, że przyznane przez NFZ środki są niewystarczające w stosunku do usług medycznych świadczonych przez te placówki. Sytuację pogorszyły podwyżki płac wprowadzone ustawą i rozporządzeniem, których koszt tylko w części jest refundowany przez państwo.

Rosnące obciążenia finansowe spadają na szpitale, a poprzez nie na powiaty, które mają bardzo ograniczone budżety i nie są w stanie pokrywać rosnącego zadłużenia szpitali.

Opinie te podzielili także starosta żywiecki Andrzej Kalata i Agnieszka Wołowiec reprezentująca Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego skupiający ponad 20 takich placówek. Jak stwierdził z kolei Andrzej Sośnierz, spełniły się jego najgorsze przewidywania co do sieci szpitali. – Przedstawione tu argumenty dostarczyły mi paliwa do działania mającego na celu dokonanie zmian w tym niewydolnym systemie – mówił. Podkreślił, że szpitale powiatowe są niezbędne dla zapewnienia opieki medycznej w terenie najbliższym pacjentom i powinny być finansowane w inny sposób niż obecnie. Na niedoskonałość systemu wskazał także Jerzy Szafranowicz. Podczas konferencji pożegnał się on z samorządowcami z Powiatu Gliwickiego, gdyż z końcem marca br. przestaje pełnić funkcję dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ. Prosił, by jego pracę na tym stanowisku oceniać według tego, co on zrobił dla Śląska, a nie wedle ministerialnych decyzji.

– Na koniec zwróciłem się do parlamentarzystów, by wsparli nasze działania mające na celu ratowanie szpitali powiatowych – mówi starosta Waldemar Dombek. – Konferencja miała na celu pobudzenie do myślenia wszystkich, którzy odpowiadają za ochronę zdrowia i mam nadzieję, że spełniła swe zadanie. Zamierzam w najbliższych dniach skierować list otwarty do prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, informujący o zagrożeniach dla powiatowego systemu ochrony zdrowia. Sytuacja jest bowiem poważna i nie można jej lekceważyć.