Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, iż od 10 lutego 2020 r. (poniedziałek), w związku z zakończeniem prac drogowych na skrzyżowaniu ulic: Zwycięstwa i Lignozy w Knurowie-Szczygłowicach, wprowadzona zostaje docelowa obsługa stanowisk przystanku Szczygłowice Skrzyżowanie [NŻ] oraz stały rozkład jazdy linii nr 47.

Podział stanowisk, w zależności od kierunku jazdy dla poszczególnych linii przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr stan.

Ulica

Kierunek

Nr linii

1

Lignozy

Centrum Przesiadkowe

47, 120, 194, 194N, 710

2

Lignozy

Gliwice, Zabrze,
Czerwionka-Leszczyny

47, 120, 194, 194N, 710

3

Zwycięstwa

Czerwionka-Leszczyny (bezpośrednio)

194

4

Zwycięstwa

Gliwice (bezpośrednio)

194

 

Linia nr 194 w kierunku Czerwionki-Leszczyn odjeżdżać będzie:

  • ze stanowisk nr 1 i 2 (w kursach prowadzonych przez przystanek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe),
  • ze stanowiska nr 3 (w kursach prowadzonych bezpośrednio).

Linia nr 194 w kierunku Gliwic odjeżdżać będzie:

  • ze stanowisk nr 1 i 2 (w kursach prowadzonych przez przystanek Szczygłowice Centrum Przesiadkowe),
  • ze stanowiska nr 4 (w kursach prowadzonych bezpośrednio).

Na linii nr 47 wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy uwzględniający zmianę charakteru funkcjonowania przystanku Makoszowy Koksownia w Zabrzu z przystanku stałego na przystanek „na żądanie”. Przywrócone zostaną godziny odjazdów linii obowiązujące przed wprowadzeniem tymczasowego rozkładu jazdy, obowiązującego na czas utrudnień w przejeździe podczas prac na skrzyżowaniu ulic: Zwycięstwa i Lignozy w Knurowie.

Info: ZTM