MIASTO KNURÓW PRZYJAZNE HISTORII

Knurowska kapliczka pod wezwaniem św. Barbary jest najstarszym obiektem sakralnym w tym mieście . Wybudowana została w roku 1887 wspomina Bogusław Szyguła, a jej fundatorką została ówczesna właścicielka knurowskiej prochowni. Nadszedł czas kiedy nasza leciwa staruszka domagać się zaczęła opieki, Urząd Miasta dostrzegając zagrożenie, postanowił odrestaurować naszą piękną wizytówkę, i w roku 2011 prace zostały ukończone, tym samym nasz maleńki kościółek otrzymał nowy blask. Należy wspomnieć, iż na krótko przed rozpoczęciem prac renowacyjnych zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach figurki znajdujące się we wnętrzu kapliczki. Mieszkańcy Knurowa bardzo przeżyli ten fakt, nazywając to co się wydarzyło  naszym lokalnym dramatem.

Parafia knurowska a także mieszkańcy i harcerze blisko związani ze swoim miastem, postanowili wspólnie, że w wigilię ogłoszenia św. Barbary patronką Knurowa czyli 16 czerwca 2018 roku, odprawiona zostanie uroczysta msza święta, podczas której poświęcona zostanie figurka naszej patronki, zaś harcerze knurowscy przeniosą Świętą Barbarę tam gdzie jej dom, tym samym można powiedzieć, że nasza kapliczka otrzyma utraconą duszę. Nabożeństwo odbędzie się o godz. 17.00 w kościele pod wezwaniem św. Antoniego w Knurowie, zapraszamy wszystkich wiernych, nie tylko mieszkańców naszego miasta na tą uroczystość.

Marzy mi się aby taki szczęśliwy los spotkał wszystkie historyczne obiekty na Górnym Śląsku, mówi Szyguła, także te po kopalniane takie jak chociażby nie fedrującej już kopalni „Anna” w Pszowie. Znajdują się tam obiekty, które zaprojektował słynny architekt Poelzig, a więc już samo to nazwisko mówi same za siebie. Każdy z tych obiektów, czy to w Knurowie czy wielu innych miejscowościach naszego regionu, należy za wszelką cenę otoczyć opieką, bo to bezcenne dziedzictwo naszych przodków a co za tym idzie naszej rodzimej kultury.

Info: Tadeusz Puchałka