Przez teren cmentarza przy ul. 1 Maja prowadzone są prace związane z budową kanalizacji.

Niestety chwilowo utrudnione jest przejście przez główną bramę, łączącą z ul. Plebiscytową.

Pocieszający jest jednak fakt, że został utwardzony i wykonany z kostki betonowej dojazd, prawie pod wejście do ogrodów działkowych, od strony „straży”.

W planach jest wyburzenie starego śmietnika.

/arc/