Knurów: ” Przestrzenie starości – o aktywności i potrzebach osób starszych” wykład UTW

0
168

Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na comiesięczny, ogólnodostępny wykład – do sali „Kino, Scena, Kultura” – 8.12.2021, o godz. 17-tej.

Wykład pt. ” Przestrzenie starości – o aktywności i potrzebach osób starszych”
wygłosi dr n. społ. Piotr Gierek z Centrum Pracy Socjalnej.

Zaprasza dr Tomasz Reginek