Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, iż od dnia 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek), w związku z zakończeniem budowy peronu dla stanowiska przystanku Knurów Ułanów w kierunku Gliwic, zostanie ono przesunięte o około 50 metrów w kierunku drogi krajowej nr 78 i zlokalizowane przy krawędzi jezdni.

Istniejące stanowisko, znajdujące się w zatoce, zostanie zlikwidowane.

Info: ZTM