Przekazanie nowego hybrydowego radiowozu dla knurowskiego Komisariatu Policji.

Finansowana z trzech źródeł – WFOŚ, Samorządy i Policja, inwestycja w bezpieczeństwo będzie służyła dzielnicowym knurowskiego komisariatu.
Swój udział mają gminy Knurów, Pilchowice i Gierałtowice.

/arc/